0385 195 336

Trần Văn Đạt- Từ Nhỏ Đã Mơ Làm Giám Đốc.

Ngày xưa còn nhỏ, ba đi Sài Gòn gửi về cho cái cặp để đi học, lúc đó cũng chắc lớp 2, nhận được cái cặp mà vui như gì, suốt cả ngày ôm lấy nó, lấy vở nhận thưởng hết bỏ vào thì lôi ra, lôi ra xong thì lại bỏ vào, mang lên lưng thì đứng xa chỉ thấy cái cặp mà không thấy thằng nhỏ ở đâu, nhưng mà nó cứ tí tởn và chơi với cái cặp mấy ngày liền. Và một điều đặc biệt khi ấy và giờ vẫn còn nhớ như in.

Mẹ hỏi: “ Con mang cái cặp đó giống ai”

Mình trả lời “ Con Giống Giám đốc”.

Chắc do có xem mấy tập phim ở nhà hàng xóm nên trả lời như vậy.
Và giờ câu trả lời con nít ngày xưa nó lại theo cả cuộc đời để cố gắn.
Và vẫn trên con đường tìm riêng cho bản thân một sứ mệnh của cuộc đời.


Cảm ơn Ba, cảm ơn cái cặp, cảm ơn câu hỏi của Mẹ và cũng cảm ơn cái tivi nhà hàng xóm và đặc biệt cảm ơn cuộc đời.

Trần Văn Đạt

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *